Dank zij uw bijdrage kan de Kledingbank Eindhoven nog meer mensen helpen!