Geef de Kledingbank ruimte om te helpen!

Hoewel we uitsluitend werken met vrijwilligers, heeft de Kledingbank  ook kosten zoals het pand, verwarming, etc. Elke financiële bijdrage is daarom van harte welkom op rekeningnummer NL40 RABO 0149113749 of klik op onderstaande doneer knop. Wij hebben een ANBI status. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. RSIN: 820385499