Wij zijn in verband met onze vakantie gesloten tot en met 28 augustus!

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht en hebben wij van elke klant goedkeuring nodig voor het opslaan van zijn of haar persoonsgegevens.

Met het invullen van het doorverwijsformulier gaat u akkoord met het opslaan van deze gegevens.

Vastleggen van persoonsgegevens
Wij leggen persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons werk. Dat betekent dat wij van iedereen die cliënt is bij de Kledingbank Eindhoven, de adresgegevens, gezinssamenstelling, geslacht en geboortedatum opslaan.

Wij leggen geen zogenaamde bijzondere kenmerken vast.

Wij leggen ook de persoonsgegevens vast van onze debiteuren en crediteuren, deze gegevens zijn vastgelegd in onze financiële systemen.

Verder hebben wij de persoonsgegevens vastgelegd in onze CRM database van personen of bedrijven die ons financieel steunen (giftgevers), van personen die ons een machtiging hebben verstrekt (dit overeenkomstig de SEPA richtlijnen), en van personen die een ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ met ons hebben afgesloten.

Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het betreffende werk.

Privacyrechten
Onder de AVG zijn een aantal rechten beschreven, waarbij het ‘recht op vergeten’ en het ‘recht op dataportabiliteit’ feitelijk nieuwe rechten zijn. Indien iemand op basis van de rechten die binnen de AVG van toepassing zijn, hiervan gebruik wil maken dan kan dat via info@kledingbank-eindhoven.nl

Eindhoven |25 april 2018

 

Kom striksel in contact met striksel ons

Dinsdag
09.00 - 12.00 uur
Woensdag
13.00 - 16.00 uur
Donderdag
09.00 - 12.00 uur
Eerste zaterdag van de maand
09.00 - 12.00 uur

"*" geeft vereiste velden aan